SCIO

Är DU en av alla dem som känner av STRESS, TRÖTTHET, NEDSTÄMDHET, ORKESLÖSHET?

Många som har dessa problem blir dränerade på energi, vilket visar sig på olika sätt. Stress, trötthet, nedstämdhet och orkeslöshet är vanliga tecken, men även annat kan tyda på obalanser i energierna.

Hur mäter man då energi?

Jo, det finns databaserade tekniker för detta. Instrumentet man använder   kallas  SCIO. Detta system består av ett avancerat dataprogram. Via fem elektroder som fästes runt hand- och fotleder samt runt huvudet mäter instrumentet cellernas och organens specifika svängningsfrekvenser. På detta sätt kan man se vitaminbrister, obalanser i mineral- och enzymnivåer, hormonrubbningar och även kolla immunförsvaret, lymfsystemet m.m.

SCION kan dessutom rätta till många av dessa saker genom att korrigera svängningsfrekvensen. Eftersom man tidigt kan upptäcka dessa energimässiga störningar har man möjlighet att förebygga sjukdomar eller vända en pågående sjukdomsprocess. Med hjälp av SCION har man möjlighet att behandla med energi istället för syntetiska mediciner. Behandlingen blir då betydligt effektivare eftersom diagnosen för obalanser är objektiv och inte kan påverkas av terapeuten.

Detta är en helt smärtfri behandling. 695 kr / tim